ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ
Τηλέφωνο: 2310 747333
Διεύθυνση: ΑΓ.ΠΑΝΤΩΝ 63
Πόλη: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Νομός: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ
Τηλέφωνο: 2310 200430
Διεύθυνση: ΚΑΣΣΑΝΔΡΟΥ 137
Πόλη: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Νομός: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ
Τηλέφωνο: 23970 25878
Διεύθυνση: ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑ
Πόλη: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Νομός: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ
Τηλέφωνο: 2310 535715
Διεύθυνση: ΠΑΠΑΖΩΛΗ 16
Πόλη: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Νομός: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ
Τηλέφωνο: 2310 857717
Διεύθυνση: ΚΑΡΑΚΑΣΗ 49
Πόλη: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Νομός: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ
Τηλέφωνο: 2310 269757
Διεύθυνση: ΦΙΛΙΠΠΟΥ 53
Πόλη: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Νομός: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ
Τηλέφωνο: 2310 911144
Διεύθυνση: ΑΛ.ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 67
Πόλη: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Νομός: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ
Τηλέφωνο: 2310 799107
Διεύθυνση: ΚΑΡΑΒΑΓΓΕΛΗ 22
Πόλη: ΣΙΝΔΟΣ
Νομός: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ
Τηλέφωνο: 2310 932500
Διεύθυνση: ΛΕΩΦ. Κ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 35
Πόλη: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Νομός: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ
Τηλέφωνο: 2310522893
Διεύθυνση: ΕΓΝΑΤΙΑ 5
Πόλη: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Νομός: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ
Τηλέφωνο: 2310 280371
Διεύθυνση: ΕΓΝΑΤΙΑ 84 - 1ος ΟΡΟΦ.
Πόλη: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Νομός: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ