ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ
Τηλέφωνο: 22840 22357
Διεύθυνση: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ
Πόλη: ΠΑΡΟΣ
Νομός: ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ
Τηλέφωνο: 22840 23785
Διεύθυνση: ΠΑΡΟΙΚΙΑ
Πόλη: ΠΑΡΟΣ
Νομός: ΚΥΚΛΑΔΩΝ