ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ
Τηλέφωνο: 22530 31101
Διεύθυνση: ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Πόλη: ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Νομός: ΛΕΣΒΟΥ