ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ
Τηλέφωνο: 22750 71120
Διεύθυνση: ΓΙΑΛΙΣΚΑΡΙ 1
Πόλη: ΡΑΧΕΣ
Νομός: ΣΑΜΟΥ