ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ
Τηλέφωνο: 2386024252
Διεύθυνση: ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 11
Πόλη: ΑΜΥΝΤΑΙΟ
Νομός: ΦΛΩΡΙΝΗΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ
Τηλέφωνο: 2386023775
Διεύθυνση: ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
Πόλη: ΑΜΥΝΤΑΙΟ
Νομός: ΦΛΩΡΙΝΗΣ