ΧΑΥΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ
Τηλέφωνο: 2494022241
ΦΑΞ: 2494022313
Διεύθυνση: ΑΓΙΑ ΛΑΡΙΣΣΑΣ
Τ.Κ.: 40003
Πόλη: ΑΓΙΑ
Νομός: ΛΑΡΙΣΑΣ
Χώρα: Ελλάδα
Τοποθεσία καταστήματος: